Over Annemiek

Annemiek-van-Soest Boom 300px

Het project

In het jaar dat ik vijftig werd, ben ik begonnen met het project 'Leven zonder kinderen'. Ik heb vrouwen geïnterviewd die net als ik geen kinderen hebben. Ik vroeg hen naar de reden en vanaf daar kwamen er al gauw ook andere thema's aan bod. Het waren prachtige gesprekken, die ik heb bewerkt voor mijn boek.

Als ik aan anderen vertel over mijn boek, is het onderwerp 'wel of geen kinderen' regelmatig aanleiding om het over ándere wezenlijke dingen te hebben, zoals levenskeuzes en zingeving. Ik geniet van dat soort gesprekken, die onverwachte intimiteit en uitwisseling van levenservaringen.

Mijn missie

Zo is mijn missie ontstaan, om mensen weer het échte gesprek te laten voeren. In welke vorm dan ook en over elk gewenst onderwerp.

Het zijn ontmoetingen in de vorm van een workshop, een gespreksgroep, één op één contact of theater.
De kern is altijd: contact maken, afstemmen op de ander en luisteren. Precies dat, waar ik ontzettend veel energie van krijg. Omdat ik me zo graag verbind met de ander.

Oordeelloos luisteren

Ik ben opgeleid als psycholoog en heb gewerkt als onderzoeker en projectleider bij de lokale overheid. Zo heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met bewonersbijeenkomsten, gespreksleiding, interviews en enquêtes. Ik luister zonder oordeel, vraag door en vind alles interessant.

Tegelijkertijd heb ik aandacht besteed aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Op die manier ben ik vertrouwd geraakt met verschillende begeleidingsmethoden, zoals rationeel-emotieve therapie, voice dialogue, transactionele analyse en familieopstellingen.

Ik vind het heerlijk om alles wat ik geleerd heb in te kunnen zetten en te zien wat ik allemaal kan. Dát ik het allemaal kan.

Mijn kerntalenten

Eerder heb ik een kerntalentenanalyse gedaan bij Kernkompas. Ik ontdekte mijn talenten en ben er naar gaan leven! Dit zijn ze:

Annemiek-van-Soest Boom 300px
zelfanalyse