Wat zijn wezenlijke dingen?

Vaak als ik vertel dat ik ‘Het gesprek over de wezenlijke dingen’ faciliteer, wordt er gevraagd wat ik versta onder wezenlijke dingen. En dat is grappig want als ik de vraag terugleg, blijkt iedereen dat heel goed voor zichzelf te weten. Ik heb dan ook al heel wat mooie gesprekken gevoerd over wat mensen bezighoudt.

“Wat je mee hebt gemaakt, blijft bij je. Mijn pad is erdoor veranderd.”

De verhalen in mijn boek, gaan over allerlei thema’s die kunnen spelen in een mensenleven. Ze waren voor mij de aanleiding om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan, verder dan alleen “Hoe gaat het? Goed, druk!” Citaten dienden als inspiratie voor de eerste gesprekken. Maar al gauw bleken die niet altijd nodig zijn!

Belangrijke gebeurtenissen, waarden, relaties met anderen, zingeving

Vaak gaan gesprekken over belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven, die je gevormd hebben tot wie je nu bent. Of het gaat over de waarden waarmee je leeft. Ook gaat het wel over relaties met anderen, hoe diepgaand is dat contact en is dat voldoende voor je. En wat geeft jouw leven zin? Tijdens het gesprek mag je alles inbrengen en door oordeelloos te luisteren naar elkaar ontstaat er een blijvend gevoel van verbinding.

Ik geniet van dit soort gesprekken, die onverwachte intimiteit en uitwisseling van levenservaringen. Het geeft mij altijd weer nieuwe inzichten en een gevoel van verbondenheid.

Iets voor jullie?

Is dit iets voor jullie afdeling? Staan jullie open voor nieuwe inzichten, meer verbondenheid met collega’s en daardoor een productievere samenwerking? Vraag een gratis Afdelingsanalyse aan, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Inzicht en verbinding
Inzicht en verbinding